Adatvédelem

Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat kizárólag az adásvételi szerződés feltételeinek teljesítése
és további megerősítése céljából, elektronikus megrendelés feldolgozása, kézbesítés, fizetések rendezése és
a felek közötti szükséges kommunikáció céljából tíz évig őrzi.

A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vevő, ha fogyasztó, köteles az Eladó részére a rendelés során
megadni a nevét és vezetéknevét, számlázási és szállítási címét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámot és az e-mail címet.
A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő, ha vállalkozó, köteles értesíteni az Eladót cégnevéről,
székhelyének címéről, ideértve az irányítószámot, az azonosító számot, az ÁFA számot, a telefonszámot és az e-mail címet.

Az Eladó nem szolgáltatja ki a Vevő adatait harmadik felek részére, mely alól kivételt képeznek az alvállalkozók,
az eladó közvetítőit, még csak azokat sem, amelyek a sikeres szállításhoz szükségesek.
Az Eladó a személyi adatok védelméről szóló 2016/679. sz. rendeletnek megfelelően jár el a
Vevő személyi adatainak feldolgozását, kezelését illetően. Az áruk megrendelésével a www.nidu.shop webáruházon keresztül.
A Vevő megerősíti, hogy személyes adatait önként átadta az Eladónak, és beleegyezik azok feldolgozásába az
Eladó nyilvántartásában, kivéve, ha azok ellentétesek a jogszabályokkal, valamint az adatok harmadik félnek és állami intézményeknek történő
közzétételével és átadásával, az adott feltételekkel és a törvény által biztosított mértékben.

A Vevő vállalja, hogy személyes adatait tízéves időtartamra feldolgozza, nyilvánosságra hozza és felhasználja az
Eladó közvetlen marketingje céljából. Az Eladó címére kézbesített ingyenes írásbeli kérelem alapján a Vevőnek
joga van megerősítést kérni arról, hogy a Vevőre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem, és kifogást
emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyről feltételezi, hogy az beleegyezése nélkül direkt marketing célból feldolgozható és azok megsemmisítését kérheti.

A Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó a személyes adatok kezelését a közvetítőre bízza.

A vevő kijelenti, hogy minden megadott információ valós. A vevő kijelenti, hogy tisztában van a hamis információk
szolgáltatásának következményeivel, különösen azzal a ténnyel, hogy az ilyen magatartás bűncselekménynek minősíthető.

A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy ellenőrizze a megadott hitelkártya-információkat a hitelkártyát kibocsátó bank
vagy vállalat megfelelő telefonos központjában.

A vevő jogosult a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás írásbeli visszavonására.

A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő rovat elküldésével kifejezheti beleegyezését, hogy az Eladó feldolgozza
és tárolja az Eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatait, amelyek az új termékekről, a kínált árukról szóló kedvezményekről
és akciókról szóló információk küldéséhez kapcsolódnak, és azokat feldolgozza. A vevő bármikor megváltoztathatja vagy frissítheti
személyes adatait az info@nidu.shop e-mailre küldött írásbeli kérelem alapján. Az ügyfél írásbeli kérésére a személyes adatokat
törlik az adatbázisból. A vevő lemondhatja a hírlevelet a Hírlevél alján található gombra kattintva, vagy az info@nidu.shop címre
küldött írásbeli kérelem alapján.

A vevő ismeri a számítógépén található ún. sütiket. A webböngésző beállításain keresztül a vevő manuálisan törölheti,
blokkolhatja vagy teljesen letilthatja az egyes sütiket. A sütik elutasításával vagy törlésével kapcsolatos utasításokat a böngésző „Súgó“ szakaszában találja.