Általános szerződési feltételek

TARTALOM

 1. Általános feltételek, fogalommeghatározások
 2. Megrendelés
 3. Rendelés lemondása
 4. Szerződések és a szerződéstől való elállás jogáról szóló tájékoztatás
 5. Árképzési feltételek
 6. Posta- és csomagolási költségek
 7. Fizetési feltételek
 8. Szállítási feltételek
 9. Szerződéstől való elállás / Panasztétel – formanyomtatvány
 10. Jótállási feltételek, a jótállás ideje
 11. Személyi adatok védelme
 12. Teljesítőképtelenségért való felelősséget kizáró körülmények
 13. Utalványok
 14. Záró rendelkezések

 

I. cikk

Általános feltételek, fogalommeghatározások

 1. Ezen általános üzleti feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák
  a TERRENO sro jogait és kötelezettségeit, székhelye:
  Gorkého 3, 811 01 Pozsony, Szlovák Köztársaság,
  azonosító száma: 51 035 219, héa-szám: 2120738488. a Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro,
  bejegyzés: 121751 / B, postacím: Gorkého 3, 811 01 Bratislava (a továbbiakban: Eladó) és a Vevő (a továbbiakban: Vevő) az
  Eladó által e-kereskedelem útján kínált áruk értékesítése során.
  Az eladó www.nidu.shop weboldala (a továbbiakban: Nidu.shop),
  és szerves részét képezik a Vevő és az Eladó között az elektronikus internetes kereskedelem útján, távolságon keresztül kötött adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: adásvételi szerződés), Eladó és Vevő együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek. Felügyelőszerv:
  Szlovák Kereskedelmi Főfelügyelőség (SOI), Pozsonyi kerület
  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 2. Jelen ÁSZF a www.nidu.shop weboldalon elektronikus kereskedelemmel (a továbbiakban: „E-kereskedelem“) megrendelt áruk vásárlására vonatkozik, és tovább szabályozza a Szerződő Felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit.
 3. Az ÁSZF a www.nidu.shop oldalon való közzétételük napján lép hatályba, és elérhető mind a www.nidu.shop weboldalon, mind az Eladó székhelyén.
 4. Vevő: a rendszerbe bejegyzett természetes vagy jogi személy, aki elektronikusan megrendeli az árukat a www.nidu.shop e-bolton keresztül. A regisztráció a megfelelő regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével történik a www.nidu.shop weboldalon. Változás esetén a Vevő köteles ezeket az adatokat azonnal frissíteni, mivel pontosságuk azonnali hatást gyakorol az áruk vevő részére történő eladására az eladó által.
 1. Amennyiben a Vevő::
  1. a fogyasztó a hatályos Ktk. 40/1964. sz. törvénye 52. §-ának (4.) bek. értelmében, vagyis amennyiben Vevőről beszélünk, aki a szerződéskötés és szerződés teljesítése során nem tárgyal saját üzleti vagy vállalkozói tevékenységén belül, ezen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a törvény rendelkezései a mérvadók.
  2. a Ktk. 40/1964. sz. törvénye 52. §-ának (4.) bek. értelmében nem tekintendő fogyasztónak, a Vevő és Eladó közötti, jelen ÁSZF által nem szabályozott viszonyok esetén, a Ktk. 513/1991. sz. törvény hatályos rendelkezései az irányadók. Ezen személyt a hatályos jogszabályok alapján nem illetik meg a fogyasztói jogok.
 2. A Vevő 250/2007. sz. Tt. fogyasztóvédelmi törvényéből adódó jogai fogyasztóként az Eladóval szemben távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, valamint egyes törvények módosítása esetén az ÁSZF nem változnak.
 3. Az elektronikus megrendelés egy elküldött elektronikus űrlap, amely tartalmazza a Vevőre vonatkozó információkat, a www.nidu.shop weboldalon található E-shop ajánlatából származó megrendelt áruk listáját és ezen áruk teljes árát, vagy az e-kereskedelmi rendszer által feldolgozott postaköltséget.
 4. Áruként értelmezendő minden olyan termék, mely az Eladó www.nidu.shop oldalán található árlistán megtalálható.
 5. Az Eladó elérhetőségei: TERRENO s.r.o., székhely: Gorkého 3, 811 01 Bratislava, e-mail: info@nidu.shop.
 6. A Vevő regisztrációjának, az áruk elektronikus megrendelésének és az elektronikusan megrendelt áruk fizetésének, valamint a Vevő személyes adatainak feldolgozásának folyamatát SSL tanúsítvány védi és biztosítja. 128 bites titkosítással rendelkezik, és biztosítja a személyes és bizalmas információk biztonságos tárolását a Vevő böngészőjéből a www.nidu.shop webhelyre történő továbbítás során.

II. cikk

Megrendelés

 1. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele az összes regisztrációs űrlap valódi és teljes kitöltése.
 2. Az alábbiak tekinthetők az elektronikus megrendelés alapvető elemeinek:
  1. Vevő azonosítója, azaz cégnév vagy név és vezetéknév, székhely / lakóhely, azonosító szám, közösségi adószám, elérhetőség (telefonszám és e-mail cím).
  2. A megrendelt áruk kódja a katalógus vagy annak leírása szerint.
  3. A rendelt áru mennyisége.
  4. Az áru kézbesítési helyének címe (amennyiben ezt az információt nem közöljük, úgy tekintjük, hogy az árut a Vevő székhelyének / lakóhelyének címére kell leszállítani).
 3. Amennyiben a a megrendelés nem tartalmazza az előző cikk szerinti követelményeket, akkor hiányosnak tekinthető. Ilyen esetben az Eladó megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Vevővel, és felkéri, hogy szüntesse meg az elektronikus megrendelés hiányosságait és esetleges specifikációját és / vagy kiegészítését. Az elektronikus megrendelést meghatározó és / vagy kiegészítő adatoknak az Eladó részére történő átadásakor az elektronikus megrendelés teljesnek tekintendő.
 4. A beérkezett elektronikus megrendelés a vételi szerződés tervezetének minősül és kötelező érvényű.
 5. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés a rendszer elektronikus megrendelésének kötelező megerősítésén alapul. Az Eladó köteles a Vevő elektronikus megrendelésének tartalmát e-mail üzenetben (a Vevő elektronikus megrendelésben megadott e-mail címére) megerősíteni, az Eladónak történő kézbesítést követően azonnal, legkésőbb a megrendelés kézbesítésétől számított 24 órán belül. parancsot, különben a felek nem. A Vevő köteles ellenőrizni, hogy a megadott határidőn belül kapott-e megrendelés-visszaigazolást, beleértve az e-mail fiók más mappáiban, például a spamben, valamint az elektronikus megrendelés tartalmát, amelyet az e-mailben a Eladó. Az Eladó által megerősített elektronikus megrendelés tartalmával kapcsolatos esetleges ellentmondások esetén a Vevő köteles értesíteni az Eladót az info@nidu.shop e-mail címre küldött e-mailben.
 6. A megkötött adásvételi szerződés tárgya az eladó azon kötelezettsége, hogy az árut a vevőnek a megadott szállítási helyre szállítsa el a megadott mennyiségben, árban, minőségben és dátumban, valamint a vevő kötelessége az áru átvételét a szállítás helyén és fizetés a vételár és a postaköltség a megállapodott esedékességi napon belül következik az adásvételi szerződésből.
 7. A vevő egyetért azzal, hogy a megrendelés egy része a megrendelt áruk árának megfizetésének kötelezettsége, és ezt elektronikus tény küldésekor kifejezetten megerősíti, miszerint fizetési kötelezettséggel rendelkező megrendelésről van szó.
 8. A Megrendelés megkötését követően a megrendelés bármilyen módosítása csak a Vevő és az Eladó kölcsönös megállapodásával lehetséges.
 9. Az adásvételi szerződés a szerződő felek adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljes kiegyenlítéséig, ill. az ÁSZF-ből és a vonatkozó jogszabályokból következő eljárással történő törléséig tartó időszakra.
 10. Az Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért és azokért a károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a regisztráció során nem minden szükséges adatot adott meg és / vagy hibásan töltötte ki a regisztrációs űrlapot. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnek okozott károkért sem, mivel a Vevő elfelejtett belépési jelszava és / vagy a Vevő hozzáférési jelszava illetéktelen személyek kezébe került, az Eladó hibája nélkül.

III. cikk

Rendelés lemondása

 1. A Vevőnek jogában áll az elektronikus megrendelést indoklás nélkül bármikor törölni, mielőtt azt az Eladó kötelezően megerősítené.
 2. Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy annak egy részének törlésére a következő esetekben:
  1. Utánvétes megrendelés esetén, ha a megrendelést nem sikerült kötelezően megerősíteni, különösen a helytelenül megadott telefonszám, elérhetetlenség miatt, a Vevő nem válaszol az e-mailekre stb.
  2. Az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru szállítójának ára jelentősen megváltozott. Abban az esetben, ha ez a helyzet bekövetkezik, az Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vevővel, hogy megállapodjon a további lépésekről. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el a javasolt megállapodást az Eladótól, és a vételár egy részét vagy egészét már kifizette, ezt az összeget az Eladó a lemondás napjától számított 14 naptári napon belül visszautalja számlájára, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg.

IV. cikk

Szerződések és a szerződéstől való elállás jogáról szóló tájékoztatás

 1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést távközlés (jelen esetben az internetes e-kereskedelem) útján kötik meg, az Eladó lehetőséget biztosít a Vevőnek arra, hogy az áru átvételétől számított 30 napon belül elálljon a vételi szerződéstől. Csak akkor, ha az Eladó nem adja át a Vevőnek a 3. § (3) bekezdésének megfelelő információkat. A 102/2014. sz. törvény h) pontja értelménben, a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés és az egyes benyújtásra kötelezett törvények módosításáról szóló, az áruk értékesítésével vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló törvény, a szerződéstől való elállás határideje lejár 12 hónap és 14 nap az áru átvételétől számítva. Ha az információt az Eladó az áru átvételétől számított 12 hónapon belül megfelelően átadja a Vevőnek, akkor a 12 hónapos időszak lejár, és a tizennégy napos időszak az Eladó tájékoztatási kötelezettségének további teljesítésétől kezdődik. A vevő azonban nem mondhat le a 7. § (1) bekezdésében felsorolt ​​szerződésekről. A távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján, valamint egyes törvények módosításáról az áruk értékesítésében vagy szolgáltatásnyújtásban a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény értelmében.
 2. A Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásáról szóló értesítést az adásvételi szerződéstől való elállás időtartamának végéig kell elküldeni az eladónak, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül az eladót megfelelően vissza kell küldeni az Eladó a Vevőnek átadott összes dokumentummal és dokumentációval. Az eszköz gyors felszereléséhez vissza kell küldeni az árut az eladó telephelyének címére: TERRENO sro, Lipová 8, 943 01 Štúrovo, Szlovák Köztársaság, vagy az eladó székhelyének címére: TERRENO sro, Gorkého 3 , 811 1 Pozsony, Szlovák Köztársaság. Az áru visszaküldésének határidejét betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napjáig szállítás céljából átadták.
 3. Azzal, hogy a Vevőt a jelen cikk 1. és 2. pontjának megfelelően visszavonja az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az eladó köteles visszavenni az árut, és legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadni a vevőnek az árukért fizetett árat ugyanúgy, mint a vevő a fizetése során, beleértve a a vevő az áruk megrendelésében, a vevők nem állapodtak meg másként. Az áru visszaküldésének költségét a Vevő csak akkor viseli, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és hibátlan volt. Abban az esetben, ha a Vevő, mint fogyasztó, a 8. § (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban eláll az adásvételi szerződéstől. A fogyasztóvédelmi törvény 5. cikke alapján távértékesítés esetén a kiegészítő szolgáltatás árának visszatérítéséhez való jog, ha a kiegészítő szerződés tárgya a szolgáltatás nyújtása, és ha ezt a szolgáltatást teljes mértékben teljesítették (különösen a utánvétes szolgáltatás, az adásvételi szerződéstől való elállást követően az általa az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes kifizetés, különös tekintettel a vételárra, beleértve az áruk vevőnek történő szállításának költségét, amely nem vonatkozik a további költségekre ha a Vevő más választott, indokolatlan késedelem nélkül visszaküldik a Vevőnek, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladó kézhez kapta a Vevő vételi elállásáról szóló értesítést. a Vevő csak a szállítás után küldje vissza az árut az eladó címére, vagy az áru visszaszolgáltatását igazoló dokumentum bemutatásával, amelyik előbb bekövetkezik).
 4. A fenti feltételek bármelyikének be nem tartása esetén az Eladó nem fogadja el az elektronikus megrendeléstől való elállást, és az árut a Vevő költségére visszaküldik.
 5. Az adásvételi szerződéstől való elállás, amelynek tárgya az áruk értékesítése, az Eladó nem köteles a fizetéseket a Vevőnek visszaküldeni az (1) bekezdés szerint. mielőtt az árut visszaszállítják neki, vagy amíg a Vevő be nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az Eladónak.

V. cikk

Árképzési feltételek

 1. Az Eladó által a www.nidu.shop oldalon keresztül kínált áruk vételára mindig a kiválasztott áruk mellett szerepel. A vételárat mindig hozzáadottérték-adóval együtt kell feltüntetni, hacsak másképp nem szerepel.
 2. Az eladó fenntartja a jogot a www.nidu.shop oldalon felsorolt áruk egyoldalú kiigazítására való jogát (növelésére / csökkentésére), feltéve, hogy az új áruk a www.nidu.shop-on való megjelenésük napján érvényesek. A Vevő számára az áruk döntő árát mindig az áruval együtt adják meg, amikor elküldi a megrendelést az Eladónak. Az Eladó által az áru árának bármilyen növekedése vagy csökkenése a megrendelés vevő általi elküldésétől a megrendelt áru átadásáig, illetve az áruk visszaszolgáltatásával vagy cseréjével kapcsolatos panasz vagy egyéb eljárás során nem érinti. a már megrendelt áruk ára. A vevő tisztában van azzal, hogy az áruk árának csökkenése a megrendelés elküldésétől a panaszok vagy az áruk visszaszolgáltatásával vagy cseréjével kapcsolatos egyéb eljárások végéig nem jogosult az ár visszatérítésére. az áruk vételárának egy része: megrendelések az eladónak és az áruk ára abban az időben, miután elküldték a megrendelést az eladónak. Az Eladó kijelenti, hogy az áru egyoldalú emelkedése esetén, miután a Vevő elküldte a megrendelést az Eladónak, nem jogosult az áru pénzbeli különbözetének kifizetése a megrendelés elküldésének időpontjában a a vevő az eladónak és az áru ára, miután a vevő a megrendelést elküldte az eladónak.
 3. Abban az esetben, ha a www.nidu.shop ára nyilvánvalóan helytelen bizonyos áruknál, pl. ha az áruk általánosan elérhetőek és általánosan ismertek, és az áruk eltér a szokásos áraktól, vagy rendszerhiba miatt az áruk ára „0 EUR“ vagy „1 EUR“ jelenik meg, az eladó nem köteles az árut szállítani rossz áron, de megfelelő áron kínálhat árut. Ha a Vevő ebben az esetben nem ért egyet az áru megfelelő árával, elállhat az adásvételi szerződéstől.

 

VI. cikk

Posta- és csomagolási költségek

 1. Az eladó nem számít fel csomagolási költséget, amennyiben az árukat a www.nidu.shop e-boltban értékesített áruk tárolásához és védelméhez szükséges szokásos módon csomagolják.
 2. Az eladó nem számít fel postaköltséget, amennyiben az árut a következő országokba szállítják: Szlovák Köztársaság, Magyar Köztársaság, Csehország.
 3. A VI. cikkben felsoroltaktól eltérő országokba történő rendeléskor a kiszállítás árát a futárcégek jelenlegi feltételei alapján határozzuk meg.

VII.cikk

Fizetési feltételek

 1. A fizetés euróban történik, és az eladó a következő fizetési módok egyikét igényli:
  1. SZÁLLÍTÁS KIFIZETÉSE UTÁNVÉTTEL: Ezzel a fizetési móddal a Vevő a futár kézhezvételét követően az elektronikus megrendelésben meghatározott árukért teljes összeget fizet.
  2. FIZETÉS SZEMÉLYES ÁTVÉTEL SORÁN: Ezzel a fizetési móddal a Vevő az áruk személyes átvételére vonatkozó elektronikus megrendelésben meghatározott árukért teljes összeget készpénzben vagy hitelkártyával fizet.
  3. ELŐZETES FIZETÉS: Ezzel a fizetési móddal az árukat futárszolgálat útján elküldik a Vevőnek a fizetés után, és az elektronikus megrendelésben meghatározott teljes árumennyiséget jóváírják az Eladó számláján. Az Eladó nem lép kapcsolatba a Vevő banki adataival. A fizetőkapu szolgáltatója a Barion Payment Zrt, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működik (H-EN-I-1064/2013. engedélyszám).
  4. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: A megrendelés teljesítése után a Vevő automatikusan átirányításra kerül a fizetőkapuhoz. Az eladó nem lép kapcsolatba a fizetési kártya adataival. A fizetőkapu szolgáltatója a Barion Payment Zrt, amely a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működik (H-EN-I-1064/2013. engedélyszám).

VIII. cikk

Szállítási feltételek

 1. Az elektronikusan megrendelt áruk szállítását a lehető leghamarabb kiküldik, az áruk elérhetőségétől és az Eladó működési képességeitől függően. Készleten lévő áruk esetében általában 2 munkanapon belül, olyan áruk esetében, amelyek nincsenek raktáron, a Vevő elektronikus megrendelésének átvételétől számított 30 naptári napon belül (általában 10-15 munkanapon belül) az Eladó által az elektronikus megrendelésben meghatározott szállítási helyre. A szállítási idők azonban bizonyos áruk elérhetősége miatt változnak.
  A kiválasztott áruk esetében az Eladó a kiszállítás dátumát közvetlenül a kiválasztott áruk oldalán adja meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során a megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Abban az esetben, ha az Eladó a megrendelt árut az adott határidőn belül nem tudja leszállítani, köteles a megrendeléstől számított e-mailen keresztül haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt, és értesíteni az áruk várható várható új szállítási napjáról. Ha a szállítási idő meghaladja a Vásárlási Megállapodás megkötésétől számított 30 naptári napot, az Eladó köteles a megrendelés eredményeként e-mailben értesíteni a Vevőt, és megállapodnia kell vele a szállítási időszak meghosszabbításáról.
  Ha az Eladó a Vevő által biztosított további ésszerű határidőn belül sem szállítja le az árut, akkor a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az Eladó köteles 14 napon belül visszaküldeni a vételárat a Vevő számlájára, ha az ilyen módon a Vevő már kifizette.
  Ha minden körülmény figyelembevételével egyértelmű vagy, ha a vevő az adásvételi szerződés megkötése előtt kifejezetten tájékoztatta az eladót arról, hogy az áru meghatározott határidőn belül vagy a megadott napon történő leszállítása különösen fontos a vevő számára, és az eladó nem szállította le az árut ebben az időszakban, anélkül, hogy további ésszerű határidőt adott volna a cikk leszállítására. Ha az Eladó egyáltalán nem tudja kiszállítani a megrendelt árut, akkor köteles a megrendeléstől számított e-mailen keresztül haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt és megállapodni vele a cseréről. Abban az esetben, ha a Vevő nem mutat érdeklődést az Eladó általi pótlási teljesítés iránt, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles 14 napon belül visszatéríteni a vételárat a vevő számlájára, ha azt már kifizették a Vevő által ilyen módon.
 2. A vevőt e-mailben értesítik a megrendelt áruk elküldéséről.
 3. Az árukat futárszolgálaton keresztül juttatjuk el a Vevő által az elektronikus megrendelésben megadott szállítási hely címére. A vevőt előzetesen e-mailben értesítik a megrendelés kézbesítésének időpontjáról. Ha a kitűzött határidő nem kielégítő, akkor az Eladóval, ill. a futárszolgálattal egyeztethető a megrendelés kézbesítésének alternatív időpontja.
  Abban az esetben, ha a vevő nem tartózkodik a futárszolgálattal egyeztetett időpontban a kézbesítés helyén, és nem engedélyez más személyt az áru átvételére, a vevő felelős az eladónak és / vagy a futárszolgálatnak okozott kárért. az áruk vevőnek történő sikertelen átadása miatt. Az áruk Vevőnek történő újraszállításának költségeit a Vevő viseli. Abban az esetben, ha a Vevő 5 munkanapon belül nem veszi át a személyes átvételre kész árut, vagy egymás után kétszer nem veszi át az árut a szállítótól, anélkül, hogy megállapodna az Eladóval ezen időszak meghosszabbításáról, az Eladó letétbe helyezi árut a szállítóval a Vevő költségén, vagy Ilyen esetben az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha a Vevő már kifizette a vételárat, az Eladó 14 napon belül visszajuttatja a vételárat a Vevő számlájára, hacsak az Eladó és a Vevő másképp nem állapodik meg.
 4. Az áru tulajdonjoga a Vevőre száll át azzal, hogy átveszi és megfizeti a vételárat.
 5. Az áruval ellátott szállítmány mindig tartalmaz számlát, vagy a számlát e-mailben küldi el. Az áruk Vevő részére történő leszállítása csak akkor lehetséges, ha a vevő a leszállított árukért megfizeti a vételárat és a postaköltséget, ha a postaköltség fizetési kötelezettség az adásvételi szerződésből ered.
 6. Az áru átvételét követően a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a csomagolás, amelybe az árut csomagolták, nem sérült-e meg, és a küldemény átvételét követően alá kell írnia egy dokumentumot. Károsodása esetén jelentést kell készíteni a fuvarozótól – futárszolgálatnál a szállítás során okozott feltárt hibákról, és a Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, hogy az ügyet a Vevő megelégedésére a lehető leghamarabb megoldja. lehetséges.
 7. Ha a Vevő átveszi az árut a csomagolás nyilvánvaló sérülése ellenére, az Eladónak joga van későbbi követeléseket nem tolerálni.
 8. Csak az minősül sértetlen, bontatlan, eredeti küldeménynek, amelyet az eladó védőszalagjával ragasztanak fel. A Fuvarozó köteles az árut tételenként átadni a Vevőnek, és a helyszínen megírni a jegyzőkönyvet. A fuvarozó felelős az ilyen károkért. Ha a csomagot az Eladó védőszalaggal borítja, amely megrongálódott, vagy a Vevő egyéb sérüléseket észlel a csomagban vagy a küldemény engedély nélküli kinyitásának jeleit, akkor jogosult az árut a Fuvarozótól nem elfogadni, és köteles a Fuvarozóval egy részletes jegyzőkönyvet készíteni.
 9. A vevő köteles az áru átvételét követően azonnal ellenőrizni a szállítmány tartalmát, és abban az esetben, ha a leszállított áru nem egyezik meg a megrendelt áruval, vagy szállítás során bármilyen módon megsérül, ami nem nyilvánul meg a külső csomagoláson, ill. a Vevő egyéb hiányosságokat fedez fel, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, annak érdekében, hogy az ügyet mielőbb orvosolja a Vevő megelégedésére.
 10. A Vevő és az Eladó közti kommunikáció az 5. és a 7. bek. értelmében elsősorban a szerződő felek által a megrendelés visszaigazolásakor megjelölt e-mailen keresztül történik, a kommunikáció és az áru feldolgozásának felgyorsítása érdekében.
 11. Az árut az Eladó bármely állam területén szállítja.
 12. Az Európai Unió tagállamai és más államok területére történő áruszállítást előzetes hozzájárulás és kölcsönös írásbeli beleegyezés a postaköltség és a csomagolás árával kapcsolatos egyezség alapján hajtanak végre.

IX. cikk

Szerződéstől való elállás / Panasztétel 

  1. Panasztétel – formanyomtatvány Az Eladó javaslata alapján a Vevő minden esetben töltse ki a SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS / PANASZTÉTEL formanyomtatvány (a továbbiakban: formanyomtatvány):
   • Az adásvételi szerződéstől való 30 napon belüli elállás

A Vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított 30 napon belül indoklás nélkül elállni a vételi szerződéstől. Ebben az esetben a Vevő nem fizet kezelési díjat az adásvételi szerződésből való elállás kapcsán. Az áru visszaküldésének költségét a Vevő csak akkor viseli, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás. Az adásvételi szerződéstől való elállás időtartama fennmarad, ha a vevő legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás időtartamának utolsó napjáig értesítést küld az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállás jogának gyakorlásáról. Abban az esetben, ha a Vevő postai úton elküldi az adásvételi szerződéstől való elállást, az Eladó ajánlja az említett előterjesztés ajánlott levélben történő megküldését, hogy ne merüljenek fel kétségek az adásvételi szerződéstől való elállás határidejének fenntartásával kapcsolatban. Miután a Vevő megkapta az adásvételi szerződéstől való elállást, az eladó írásos visszaigazolást küld a vevő e-mail címére a vételi szerződés elállásának kézhezvételéről.

 • A vevő olyan árut küld vissza, amelyet nem ő rendelt meg.

Abban az esetben, ha a Vevő megállapítja, hogy az általa megrendelt áruk nem felelnek meg az általa átvett áruknak, a Vevőnek joga van az árut max. az áru Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A Vevő nem fizet kezelési díjat azért, hogy az árut visszaküldi az Eladónak. Az áru visszaküldésének költségét az Eladó viseli.

  1. A Vevő az alábbi információkat köteles megadni az űrlapon:
 1. Vevő azonosítója, azaz cégnév vagy név és vezetéknév;
 2. Az elektornikus megrendelés száma;
 3. Az áru leírása, amelyre a Vevő panaszkodik, feltüntetve az áru kódját, színét, méretét, mennyiségét, árát;
 4. A vevő neve és bankszámlaszáma, valamint annak a banknak a neve és kódja, amelyben a számlát vezetik, ha visszatérítést kér a számlára;
 5. Keltezés.
 6. Vevő aláírása, ha a kitöltött űrlapot postai úton küldi el. Ha az űrlap nincs teljesen kitöltve, vagy ha a nyomtatványhoz nem csatolják az áruk vásárlásának és átvételének igazolását (a továbbiakban: „Szükséges dokumentumok”). az Eladó telefonon vagy e-mailben felhívja a Vevőt a hiányzó adatok pótlására vagy csatolja a hiányzó szükséges dokumentumokat.
  1. Amennyiben az Eladónak nem sikerül ismételten telefonon elérni a Vevőt és/vagy a Vevő nem reagál az Eladó e-mailes felszólítására a formanyomtatvány és/vagy a kért dokumentumok átvételétől számított 7 napon belül, az Eladó jogában áll az adott panasztétel további folytatását felfüggeszteni és az adott árut a Vevő költségére visszaszállítja a Vevő formanyomtatványban feltüntetett címére.
  2. Az Eladó által küldött, Vevő által átvett küldemény visszaküldése esetén pl. el nem ismert panasz után, vagy a szükséges dokumentumok benyújtásának elmulasztása miatt, a Vevőnek lehetősége lesz ezen az árukat az Eladó székhelyén átvenni, amelyért az Eladó napi 1,00 EUR tárolási díjat számol fel.
  3. Ha a panasz tárgyát képező árukat nem csatolják a kitöltött űrlappal és a szükséges dokumentumokkal együtt, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a panaszra szánt áruk Eladóig történő leszállításáig ne folytassa az ügy kezelését. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladó későbbi kérése után sem szállítja ki a panaszra szánt árut, akkor úgy tekintjük, hogy Vevő nem szándékozik cserélni vagy panaszkodni az árukra. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vevő az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül nem küldi el a visszaküldendő árut.
  4. A visszaküldés tárgyát képező áruknak teljesnek, használatlanoknak, sérülésmenteseknek és lehetőleg eredeti csomagolásban kell lenniük, amely az áruk megismeréséhez szükséges szükséges kezelésen túl nem sérült meg, ellenkező esetben a Vevő felelős az esetleges árengedményekért. olyan áruk, amelyek meghaladják az áruk jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges bánásmódot. Az áruk eredeti csomagolását (a takaróból származó eredeti doboz) nem szabad lebecsülni címkézéssel, ragasztással stb., Annak érdekében, hogy megpróbálja az eredeti dobozt árucikkek szállítására szánt külső csomagolásként használni. Az áruk nem mutathatják a használat jeleit. Az áruk minden címkéjének, árcímkének és egyéb jelölésének az eredeti helyen kell lennie, és nem távolítható el az árukról, kivéve azokat az eseteket, amikor eltávolítják az áruk címkéit, árcéduláit és egyéb jelöléseit, amelyek szükségesek a természet, tulajdonságok és funkcionalitás meghatározásához és ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a fogyasztó felelős az áruk értékének csökkenéséért, amely az áruk ilyen bánásmódja következtében keletkezett, és amely meghaladja a meghatározásához szükséges bánásmód kereteit. Az Eladó javasolja a Vevőnek a panasz tárgyát képező áruk biztosítását. Az áruk károsodásának kockázata, amely a panasz tárgyát képezi, a Vevőt terheli mindaddig, amíg az árut az Eladó át nem veszi.
  5. Javasoljuk a Vevő számára, hogy a kitöltött űrlapot és a szükséges dokumentumokat ajánlott levélben, a panasz tárgyát képező árukkal együtt az Eladó székhelyének címére küldje el. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő utánvéttel küldött árut ne fogadja el.
  6. A jelen ÁSZF szerint az Eladónak visszaküldött áruk teljes összege, amelyet a kezelési díj / díjak csökkentenek, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Vevőnek a fizetéskor használt módon visszaadják, hacsak az Eladó és a Vevő másként nem állapodik meg, a kitöltött űrlap, a szükséges dokumentumok és az e cikk 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában meghatározott okokból visszaküldött áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül.

X. cikk

Jótállási idő és jótállási feltételek

 1. A Vevő 24 hónapos jótállási idővel rendelkezik a leszállított árukra. A jótállási időszak az áru Vevőnek történő átadásának napján veszi kezdetét.
 2. Az Eladótól megvásárolt minden termékhez a Vevőnek történő átadáskor egy számla (áruvásárlás igazolása) tartozik, amely garanciális dokumentumként is szolgál.
 3. Csak az Eladótól vásárolt és teljesen kifizetett árukra igényelhető jótállás.
 4. Panasz benyújtásakor a Vevő köteles az igényelt árukat tiszta állapotban szállítani, beleértve a szükséges dokumentumokat is, az eladó székhelyének címére.
 5. A vevő jogosult a hibákért való felelősségből eredő, a törvényes jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére, amelyek valós és hatékony módon merültek fel.
 6. Az áruk igénylésének részleteit és eljárását a www.nidu.shop oldalon közzétett panaszeljárás szabályozza.

XI. cikk

Személyes adatok védelme

 1. Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat kizárólag az adásvételi szerződés feltételeinek teljesítése és további megerősítése céljából, az elektronikus megrendelés feldolgozása, kézbesítés, fizetések rendezése és a felek közötti szükséges kommunikáció céljából tíz évig őrzi.
 2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vevő, ha fogyasztó, köteles a megrendelés során az Eladó számára a nevét és vezetéknevét, számlázási címét és szállítási címét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámot és az e-mail címet is megküldeni. A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő, ha vállalkozó, köteles értesíteni az Eladót cégnevéről, székhelyének címéről, ideértve az irányítószámot, az azonosító számot, az ÁFA számot, a telefonszámot és az e-mail címet.
 3. Az Eladó nem adja ki a Vevő adatait harmadik feleknek, kivéve az alvállalkozókat, az eladó közvetítőit, még csak azokat sem, amelyek a sikeres szállításhoz szükségesek. Az Eladó a Vevő személyes adatainak kezelését az adatvédelemről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően folytatja. Az áruk megrendelésével a www.nidu.shop webáruházon keresztül. A Vevő megerősíti, hogy személyes adatait önként átadta az Eladónak, és beleegyezik azok feldolgozásába az Eladó nyilvántartásában, kivéve, ha azok ellentétesek a jogszabályokkal, valamint az adatok harmadik félnek és állami intézményeknek történő közzétételével és átadásával, az adott feltételekkel és a törvény által biztosított mértékben.
 4. A Vevő vállalja, hogy személyes adatait tízéves időtartamra feldolgozza, nyilvánosságra hozza és felhasználja az Eladó közvetlen marketingje céljából. Az Eladó címére kézbesített ingyenes írásbeli kérelem alapján a Vevőnek joga van megerősítést kérni arról, hogy a Vevőre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem, és kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyről feltételezi, hogy az beleegyezése nélkül direkt marketing célból feldolgozható és megsemmisíthető kérhet.
 5. A Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó a személyes adatok kezelését a közvetítőre bízza.
 6. A vevő kijelenti, hogy minden megadott információ valós. A vevő kijelenti, hogy tisztában van a hamis információk szolgáltatásának következményeivel, különösen azzal a ténnyel, hogy az ilyen magatartás bűncselekménynek minősíthető.
 7. A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy ellenőrizze a megadott hitelkártya-információkat a hitelkártyát kibocsátó bank vagy vállalat megfelelő telefonos központjában.
 8. A vevő jogosult a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás írásbeli visszavonására.
 9. A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő rovat elküldésével kifejezheti beleegyezését, hogy az Eladó feldolgozza és tárolja az Eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatait, amelyek az új termékekről, a kínált árukról szóló kedvezményekről és akciókról szóló információk küldéséhez kapcsolódnak, és azokat feldolgozza. összes információs rendszere, az új termékekről, a kínált áruk kedvezményeiről és promócióiról. A vevő bármikor megváltoztathatja vagy frissítheti személyes adatait az info@nidu.shop e-mailre küldött írásbeli kérelem alapján. Az ügyfél írásbeli kérésére a személyes adatokat törlik az adatbázisból. A vevő lemondhatja a hírlevelet a Hírlevél alján található „Leiratkozás“ gombra kattintva, vagy az info@nidu.shop címre küldött írásbeli kérelem alapján.
 10. A vevő ismeri a számítógépén lévő ún. cookies-kat. A webböngésző beállításain keresztül a vevő manuálisan törölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja az egyes sütiket. A sütik elutasításával vagy törlésével kapcsolatos utasításokat a böngésző „Súgó“ szakaszában találja.

XII. cikk

A teljesítőképtelenségért való felelősséget kizáró körülmények

 1. Egyik Szerződő Fél sem felel a teljesítés ellehetetlenüléséért abban az esetben, ha a tények vis maior miatt következnek be.
 2. A vis maior olyan eseménynek minősül, amely a Szerződő Felek számára előre láthatatlan és amelyet akaratuktól függetlenül a lehető legmagasabb szakmai gondozás mellett sem tudtak megakadályozni, különös tekintettel a háborúra, a felkelésre, a sztrájkra, a természeti katasztrófákra, a jogszabályi változásokra és egyebekre.
 3. A 2. pont szerinti esemény esetén a Szerződő Felek felesleges késedelem nélkül kötelesek értesíteni egymást.

XIII. cikk

Utalványok/ Ajándékutalványok

 1. Kedvezménykuponok
  1. Az Eladó különféle értékű kedvezménykupont állíthat ki a Vevő számára (a továbbiakban: „Kupon“) a vásárláshoz.
  2. Az Eladó a kupont e-mailben vagy papír formában megküldi a Vevőnek, annak használati feltételeivel, érvényességével és értékével együtt.
  3. Kupon kiadása jogilag nem igényelhető.
  4. A vételi szerződés bármely okból történő elállása vagy a Vevő által a visszaváltott kupon alapján vásárolt Eladó részére történő bármely egyéb ésszerű visszaszolgáltatás esetén a Vevő csak az áruk vásárlásáért fizetett összeg visszatérítésére jogosult. Az Eladó eldöntheti, hogy az előző mondat szerinti esetekben kiadja-e a kupont a Vevőnek a következő megrendelésben történő felhasználásra.
  5. Minden Kupon leginkább az ajánlat megnevezését, az árat, a Kupon értékét, a Kupon érvényességi idejét, a Kupon használatának konkrét feltételeit tartalmazza.
  6. A kupon feljogosítja a Vevőt arra, hogy az Eladótól árukat vásároljon a rajta feltüntetett feltételek és ezen üzleti feltételek szerint.
  7. A Kupon használatára vonatkozó utasításokat közvetlenül a Kuponon vagy jelen üzleti feltételekben tüntetik fel.
  8. A Vevő csak a Kupon futamideje alatt jogosult a Kupon felhasználására. A Kupon lejárta után a Kupon érvényét veszti, és a Vevő elveszíti a Kupon felhasználásának jogát visszatérítés nélkül. A Kupon lejárta után az Eladó nem biztosít pénzt, sem a Kupon fel nem használt értékének ellentételezésére szolgáló egyéb módszert, sem a Kupon vételárát.
  9. A Kupon nem váltható pénzre, csak annál az Eladónál alkalmazható, akinél a Kupon kibocsátásra került.
  10. A Kuponból pénzt nem adnak vissza.
  11. A Kupon nem ruházható át másik személyre és nem kombinálható egyéb kuponnal.
  12. Az Eladó nem vállal felelősséget a Kupon elvesztéséért, ellopásáért, megrongálódásáért, visszaéléséért vagy megsemmisüléséért.
  13. Minden Kupon csak egyszer használatos.
  14. Abban az esetben, ha a Vevő a Kupon értékénél alacsonyabb áron vásárol árut, nem jogosult a Kupon további értékfizetésére vagy az eredetileg beváltott Kupon egyenlegértékéért új Kupont igényelni.
  15. Abban az esetben, ha az Eladó saját hibájából, a benyújtott érvényes Kupon alapján nem látja el a Vevőt áruval, a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és joga van új kupont kérni a olyan árukat vásároljon, amelyek értéke és érvényessége megegyezik az alkalmazott Kuponnal, valamint a készpénzben kifizetett összeget a Vevőnek az alkalmazott Kupon értéke felett visszaadja. Amennyiben a Kupon érvényessége már lejárt, az Eladó részéről újból kiadásra kerül annak érdekében, hogy a Vevő annak megfelelő ideig használhassa.
  16. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó legkésőbb a Szerződéstől való elállásnak az eladó részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül új kupont bocsát ki a vevőnek, amelynek értéke és az érvényességi ideje megegyezik az alkalmazottal Kupon. Amennyiben a Vevő a Kuponon felül pénzeszközöket használt fel az áruk megvásárlására, ezeket az Eladó ugyanúgy megküldi, mint ahogy azokat a fizetéskor Vevő használta, ideértve az áru megrendelésével kapcsolatban a Vevőnél felmerült költségeket is.
  17. A Vételi Szerződés bármely okból történő elállása vagy a Vevő által az alkalmazott Kupon alapján vásárolt Eladó részére történő bármely egyéb ésszerű visszaszolgáltatás esetén a Vevő csak azonos értékű Kupon kibocsátására jogosult. Ez esetben ugyanaz az érvényességi idő, mint a megvásárolt árukra alkalmazott kupon. Az előző mondat szerinti esetekben, amikor a Vevő az áruk vételárát meghaladta a beváltott kupon értékét, jogosult az áruvásárlásért fizetett összeg visszatérítésére is, amely meghaladja az áruk megvásárlásához használt kupon értékét.
  18. A kupon, amelyet a jelen feltételek és feltételek megszegésével vagy a törvények megsértésével váltottak be vagy használtak fel, érvényét veszti.
 2. Voucher (ajándékutalvány)
  1. Voucher (ajándékutalvány) áruk fizetésére szolgál az Eladó internetes áruházában, és a készpénznek felel meg.
  2. Az utalványt csak elektronikus formában küldjük el a megadott e-mail címre. Az utalvány beváltható a kód beírásával a www.nidu.shop weboldal Kupon / kedvezmény kód mezőjébe az ehhez létrehozott űrlapablak KINYE részében. Az utalvány csak teljes egészében és csak egyszer használható fel. Ha utalványt igényel a kód megadásával, amikor online megrendeli a www.nidu.shop webhelyen, ez az utalvány lejár. Abban az esetben, ha a Vevő megrendeléskor nem használja fel az utalvány teljes értékét, az utalvány fennmaradó fel nem használt értéke elvész.
  3. Az utalványt nem lehet visszaküldeni a Vevő által az adásvételi szerződésből való elállási határidő lejárta után, amely alapján az utalványt a Vevő megvásárolta, és helyette pénzt követelni. Abban az esetben, ha eláll az internetes áruházban történő áruvásárlási adásvételi szerződéstől, ahol az árut utalvánnyal fizették, az eladó az eredeti utalványt visszaküldi a vevőnek, vagy az eladó új utalványt ad ki a Vevő a visszaküldött áru értékében.
  4. Az eladó nem felel az utalvány elvesztéséért, ellopásáért vagy visszaéléséért.

XIV. cikk

Záró rendelkezések

 1. A nidu.shop áruk vásárlásakor a Vevő ismeri az Internet technikai lehetőségeit és a technológia okozta lehetséges problémák elfogadását.
 2. Az eladó nem vállal felelősséget a www.nidu.shophoz való helytelen csatlakozás által okozott károkért. A számítógép vagy a számítógépben lévő adatok védelme a Vevőt terheli.
 3. Az eladó figyelmeztet arra, hogy a www.nidu.shop oldalon megadott információk előzetes értesítés nélkül frissíthetők.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget más felekkel szemben a www.nidu.shop webhelyről származó információk felhasználása által okozott közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért.
 5. Az eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a www.nidu.shop webhelyen szereplő árukat.
 6. Az Eladó fenntartja abbéli jogát, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor megváltoztassa és / vagy kiegészítse. Jelen ÁSZF módosításai és / vagy módosításai a nidu.shop-on való megjelenésük napján lépnek hatályba és nem befolyásolják azokat a szerződéses kapcsolatokat, amelyek a Vevő és az Eladó között a közzétételük előtt keletkeztek. Jelen szerződéses viszonyokra az adásvételi szerződés megkötésének napján módosított ÁSZF vonatkoznak.
 7. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az adásvételi szerződés alapján fennálló jogviszonyokból eredő minden vitát, ideértve a jelen adásvételi szerződés érvényességével, értelmezésével és felmondásával kapcsolatos vitákat is, békés úton rendezik. az említett viták nem oldhatók meg az ügy bírósági tárgyalás útján történő rendezésével, az illetékes szlovák bíróságok a szlovák törvények hatálya alá tartoznak. A fentiek akkor is érvényesek, ha a Vevő külföldi személy.
 8. Az Eladó részére elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti az Eladó ÁSZF-hez való feltétel nélküli hozzájárulását is.
 9. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az ÁSZF vagy az Adásvételi Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen és/vagy hatástalan, az ilyen érvénytelenség vagy eredménytelenség nem eredményezi az adásvételi szerződés és/vagy az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy eredménytelenségét. Ilyen esetben a felek vállalják, hogy az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezést azonnal újjal helyettesítik, így az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezés elfogadásakor követett cél, szándék a továbbiakban is fennmarad.