Elállás

Szerződéstől való elállás/Panasztétel

Panasztétel – formanyomtatvány Az Eladó javaslata alapján a Vevő minden esetben töltse ki a SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS / PANASZTÉTEL formanyomtatvány (a továbbiakban: formanyomtatvány):

Az adásvételi szerződéstől való 30 napon belüli elállás

A Vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított 30 napon belül indoklás nélkül elállni a vételi szerződéstől. Ebben az esetben a Vevő nem fizet kezelési díjat az adásvételi szerződésből való elállás kapcsán. Az áru visszaküldésének költségét a Vevő csak akkor viseli, ha az áru teljes mértékben megfelelt a minőségi követelményeknek és nem volt hibás. Az adásvételi szerződéstől való elállás időtartama fennmarad, ha a vevő legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás időtartamának utolsó napjáig értesítést küld az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállás jogának gyakorlásáról.

Abban az esetben, ha a Vevő postai úton elküldi az adásvételi szerződéstől való elállást, az Eladó ajánlja az említett előterjesztés ajánlott levélben történő megküldését, hogy ne merüljenek fel kétségek az adásvételi szerződéstől való elállás határidejének fenntartásával kapcsolatban.

Miután a Vevő megkapta az adásvételi szerződéstől való elállást, az eladó írásos visszaigazolást küld a vevő e-mail címére a vételi szerződés elállásának kézhezvételéről.

A vevő olyan árut küld vissza, amelyet nem ő rendelt meg.

Abban az esetben, ha a Vevő megállapítja, hogy az általa megrendelt áruk nem felelnek meg az általa átvett áruknak, a Vevőnek joga van az árut max. az áru Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A Vevő nem fizet kezelési díjat azért, hogy az árut visszaküldi az Eladónak. Az áru visszaküldésének költségét az Eladó viseli.

A Vevő az alábbi információkat köteles megadni az űrlapon:

Vevő azonosítója, azaz cégnév vagy név és vezetéknév;

Az elektornikus megrendelés száma;

Az áru leírása, amelyre a Vevő panaszkodik, feltüntetve az áru kódját, színét, méretét, mennyiségét, árát;

A vevő neve és bankszámlaszáma, valamint annak a banknak a neve és kódja, amelyben a számlát vezetik, ha visszatérítést kér a számlára;

Keltezés.

Vevő aláírása, ha a kitöltött űrlapot postai úton küldi el. Ha az űrlap nincs teljesen kitöltve, vagy ha a nyomtatványhoz nem csatolják az áruk vásárlásának és átvételének igazolását (a továbbiakban: „Szükséges dokumentumok”). az Eladó telefonon vagy e-mailben felhívja a Vevőt a hiányzó adatok pótlására vagy csatolja a hiányzó szükséges dokumentumokat.

Amennyiben az Eladónak nem sikerül ismételten telefonon elérni a Vevőt és/vagy a Vevő nem reagál az Eladó e-mailes felszólítására a formanyomtatvány és/vagy a kért dokumentumok átvételétől számított 7 napon belül, az Eladó jogában áll az adott panasztétel további folytatását felfüggeszteni és az adott árut a Vevő költségére visszaszállítja a Vevő formanyomtatványban feltüntetett címére.

Az Eladó által küldött, Vevő által átvett küldemény visszaküldése esetén pl. el nem ismert panasz után, vagy a szükséges dokumentumok benyújtásának elmulasztása miatt, a Vevőnek lehetősége lesz ezen az árukat az Eladó székhelyén átvenni, amelyért az Eladó napi 1,00 EUR tárolási díjat számol fel.

Ha a panasz tárgyát képező árukat nem csatolják a kitöltött űrlappal és a szükséges dokumentumokkal együtt, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a panaszra szánt áruk Eladóig történő leszállításáig ne folytassa az ügy kezelését. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladó későbbi kérése után sem szállítja ki a panaszra szánt árut, akkor úgy tekintjük, hogy Vevő nem szándékozik cserélni vagy panaszkodni az árukra. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Vevő az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül nem küldi el a visszaküldendő árut.

A visszaküldés tárgyát képező áruknak teljesnek, használatlanoknak, sérülésmenteseknek és lehetőleg eredeti csomagolásban kell lenniük, amely az áruk megismeréséhez szükséges szükséges kezelésen túl nem sérült meg, ellenkező esetben a Vevő felelős az esetleges árengedményekért. olyan áruk, amelyek meghaladják az áruk jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges bánásmódot. Az áruk eredeti csomagolását (a takaróból származó eredeti doboz) nem szabad lebecsülni címkézéssel, ragasztással stb., Annak érdekében, hogy megpróbálja az eredeti dobozt árucikkek szállítására szánt külső csomagolásként használni. Az áruk nem mutathatják a használat jeleit. Az áruk minden címkéjének, árcímkének és egyéb jelölésének az eredeti helyen kell lennie, és nem távolítható el az árukról, kivéve azokat az eseteket, amikor eltávolítják az áruk címkéit, árcéduláit és egyéb jelöléseit, amelyek szükségesek a természet, tulajdonságok és funkcionalitás meghatározásához és ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a fogyasztó felelős az áruk értékének csökkenéséért, amely az áruk ilyen bánásmódja következtében keletkezett, és amely meghaladja a meghatározásához szükséges bánásmód kereteit. Az Eladó javasolja a Vevőnek a panasz tárgyát képező áruk biztosítását. Az áruk károsodásának kockázata, amely a panasz tárgyát képezi, a Vevőt terheli mindaddig, amíg az árut az Eladó át nem veszi.

Javasoljuk a Vevő számára, hogy a kitöltött űrlapot és a szükséges dokumentumokat ajánlott levélben, a panasz tárgyát képező árukkal együtt az Eladó székhelyének címére küldje el. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő utánvéttel küldött árut ne fogadja el.

A jelen ÁSZF szerint az Eladónak visszaküldött áruk teljes összege, amelyet a kezelési díj / díjak csökkentenek, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Vevőnek a fizetéskor használt módon visszaadják, hacsak az Eladó és a Vevő másként nem állapodik meg, a kitöltött űrlap, a szükséges dokumentumok és az e cikk 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában meghatározott okokból visszaküldött áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül.